แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคในพื้นที่บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม