แจกน้ำสำหรับอุปโภคให้กับประชาชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านแม่อีไฮ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม