โครงการกองทุนขยะฮอมบุญ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตำบลศรีวิชัย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปาง รพ.สต.บ้านแม่ป้อก อสม. ได้มอบอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ตาม “โครงการกองทุนขยะฮอมบุญ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตำบลศรีวิชัย” ให้กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล