วันที่ 8 – 12 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้จัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2566 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ตำบลศรีวิชัย บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายให้กับประชาชนในตำบลศรีวิชัย

Categories: ภาพกิจกรรม