โครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  นายมนัส เมธา กำนันตำบลศรีวิชัย  พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ร่วมเวทีเสวนา นำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมเทศบาลตำบลศรีวิชัย “กองทุนขยะฮอมบุญ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลศรีวิชัย” ณ หอประชุมเมืองนักบุญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข