โครงการทำความดี ร่วมบุญ จิตอาสาพัฒนาวัด

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำโครงการทำความดี ร่วมบุญ จิตอาสาพัฒนาวัด เขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณวัดให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ณ วัดห้วยน้ำดั้น  หมู่ที่ 6 และวัดแม่จ๋อง หมู่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม