โครงการประเพณีสรงน้ำครูบา ณ อารามห้วยน้ำดั้น

วันที่ 16 เมษายน เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมโครงการประเพณีสรงน้ำครูบา ณ อารามห้วยน้ำดั้น หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม