โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายหน้าเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความสวยงาม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม