โครงการปลูกผักสวนครัวและน้ำหมักไล่แมลง

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวและน้ำหมักไล่แมลง เพื่อพัฒนาพื้นที่และทดลองปลูกพืชผักปลอดภัยในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม