โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย

วันที่ 10 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 และหมู่ 10 สนับสนุนโครงการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก ณ หอประชุมบ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม