โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ครั้งที่ 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย และ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ตาม “โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม