โครงการฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7

วันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ “ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี” ในพื้นที่ ม.7 บ้านแม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม