โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอปพร. ตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม