โครงการพัฒนาตำบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้ตำบลศรีวิชัยได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน

วันที่ 17 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดโครงการพัฒนาตำบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้ตำบลศรีวิชัยได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำและการประกวดเจดีย์ทราย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บริเวณฝายน้ำล้น บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์