โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม.บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อทำกิจกรรมการรณรงค์เก็บทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน พ่นฝอยละอองเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ทุกครัวเรือน มอบทรายอะเบทแก่ทุกครัวเรือน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเอง รวมถึงโรยสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังภายในครัวเรือนทุกหลังคาเรือน สถานศึกษา และวัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกของตำบลศรีวิชัย ณ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุข,ข่าวประชาสัมพันธ์