งานรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง

วันที่ 17 เมษายน 2560 เดินขบวนงานประเพณีรดน้ำดำหัวปีใหม่ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม