โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองการศึกเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี จัดโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ของตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหลัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ภาพกิจกรรม