โครงการสูงวัยศรีวิชัยใจเป็นสุข

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการสูงวัยศรีวิชัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย อบรมให้ความรู้เรื่องหลักธรรมประจำใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข “พัฒนาคุณภาพจิต” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 4 , หมู่ 8 ,หมู่ 9 และหมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม