โครงการส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ(VCCT)

วันที่ 19 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ(VCCT) ให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและประเมินการติดเชื้อ HIV ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับรู้ช่องทางการรับบริการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจรักษาความลับ( Voluntary Confidentiality Counseling and Testing) และรับบริการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจรักษาความลับในโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มขึ้น ณ หอประชุมบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม