โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ 10 บ้านศรีวิชัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดการ จัดเก็บเศษวัสดุทางการเกษตร และวัชพืชอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ชุมชนร่วมเป็นเครือข่าย ในจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและวัชพืชโดยนำกลับมาช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน อีกทั้งเข้าใจแนวคิดการเข้าสู่เมืองสีเขียว (Green City) และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม