โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก“ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะในชุมชน ครัวเรือน โดยใช้หลักการ 3Rs Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหลักการนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการกับของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้า ทดแทน ถุงพลาสติก ในหมู่บ้าน หมู่ 2 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม