โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยการทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม