โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชนตำบลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน  ซึ่งสภาทนายความจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ข่าวประชาสัมพันธ์