โครงการไทยสามัคคี อสม.และประชาชนตำบลศรีวิชัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานการเกษตร เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ร่วมกับ อสม. จัดกิจกรรมโครงการไทยสามัคคี อสม.และประชาชนตำบลศรีวิชัย โดยกิจกรรมดังกล่าว ร่วมปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว และทำปุ๋ยหมัก ณ รพ.สต.บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม