การสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  นำโดยท่านนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ  ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าตามแนวพระราชดำริฯ ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

  

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล