วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับเลขานุการสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ  โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด