อบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรม ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมการอบรม ผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(กก.ศส.ปชต) ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม