Big Cleaning Day พฤษภาคม 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ (Big Cleaning Day) บริเวณพื้นที่ในสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ

 

Categories: ภาพกิจกรรม