แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติวัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ............................ วัดบ้านปาง  ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีวิชัย(เดิมเป็นตำบลแม่ตืน) ตั้งอยู่…