กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยกันซ่อมแซมถนนให้แก่ประชาชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยกันซ่อมแซมถนนให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง