ข้อมูลเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยฯ (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครร…
ดูเพิ่มเติม