วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกั…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ …
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายสมัย ขมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศ…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ …
ดูเพิ่มเติม