ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนครั้งที่ 1 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนครั้งที่ 2 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก - แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย
ดูเพิ่มเติม

ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิ…
ดูเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก - แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕…
ดูเพิ่มเติม