ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง น…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง น…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นั…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าพบ นายสันต…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง งานส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำ ร่วม…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทั้ง 2 เขต เข้าร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประส…
ดูเพิ่มเติม

นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยประชาชนตำบลศรีวิชัย ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในเทศก…
ดูเพิ่มเติม