ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาฯ เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการดับไฟบริเวณ…
ดูเพิ่มเติม