วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีว…
ดูเพิ่มเติม

สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตาม…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันพลัดตกหกล้มขอ…
ดูเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 หมู่บ้าน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กั…
ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-094 เลียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง …
ดูเพิ่มเติม