กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านกองช่างร่วมกับปภ.ออกซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ณ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง