กองช่าง ออกตรวจถนนเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่จ๋อง หมู่7ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กองช่าง ออกตรวจโครงการถนนเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.004 สายทางแม่ป้อก-แม่จ๋อง ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง