กองช่าง ออกปฏิบัติการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้แกประชาชน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองช่าง ออกปฏิบัติการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้แกประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ณ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง