กองช่าง ออกปฏิบัติการซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้แก่ประชาชน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กองช่าง ออกปฏิบัติการซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ณ บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง