กองช่าง ออกปฏิบัติการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ให้แก่ประชาชน เพื่อเดินทางได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองช่างออกปฏิบัติการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ให้แก่ประชาชน เพื่อเดินทางได้อย่างปลอดภัย ณ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง