กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นยายุง ในโรงเรียนก่อนเปิดเทอมจำนวน 4 โรงเรียน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นยายุง ในโรงเรียนก่อนเปิดเทอมจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก โรงเรียนห้วยบง โรงเรียนบ้านแม่ปอกใน โรงเรียนบ้านปาง

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม