กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่​ 2 ตุลาคม 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมกับพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้​ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม