กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.ตำบลศรีวิชัย ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย จำนวน 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2566

 

 

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม