การขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

++ประชาสำพันธ์++
เทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปอีก 1 เดือนเพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์