การจัดการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 29 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อเป็นการพบปะประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรในตำบลศรีวิชัย และเพื่อปรึกษาหาแนวทางบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล