การซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตามแนวทาง “งานหน้าหมู่ ต๋ามฮอยครูบา น้ำไหลไฟสว่างทางดี”

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร  วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 และประชาชนบ้านบารมี
ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ได้ลงพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตามแนวทาง “งานหน้าหมู่ต๋ามฮอยครูบา น้ำไหลไฟสว่างทางดี” ณ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม