การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด ณ บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม