การทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วัดอารามสว่างอารมณ์ บ้านปาง หมู่ที่ 1

วันที่ 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดอารามสว่างอารมณ์ บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

4

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม