การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในกิจกรรมเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในกิจกรรมเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนของกิจกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม