การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ใช้ลำห้วยแม่ป้อกในการทำการเกษตร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่ใช้ลำห้วยแม่ป้อกในการทำการเกษตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม