การมอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังออกซิเจน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มอบและติดตั้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังออกซิเจน ตาม “โครงการกองทุนขยะฮอมบุญ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม