การร่วมกันร้องเพลง บ้านเกิดเมืองนอน (ชนชาติ ไทยใหญ่ , ยอง, กะเหรี่ยง และมอญ) วัดหนองดู่

วันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมกันร้องเพลง บ้านเกิดเมืองนอน (ชนชาติ ไทยใหญ่ , ยอง, กะเหรี่ยง และมอญ) ณ วัดหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม