การร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสุนัขจรจัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าดำเนินการตามคำร้องขอของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด ซึ่งมีนิสัยค่อนข้างดุร้าย วิ่งไล่กัด ผู้ที่สัญจรไปมา บริเวณบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 จำนวน 7 ตัว ให้มีแหล่งพักพิงที่ปลอดภัย ต่อไป

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม