การลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 10 จุด ณ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม